Bistand i forbindelse med det mellommenneskelige og sosiale samspillet på arbeidsplassen.

 • Lederveiledning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Veiledning i utarbeiding av interne retningslinjer og prosedyrer, eksempelvis avvik, klager og varsling
 • Konflikt- og konflikthåndtering
 • Mobbing/trakasering
 • Stresshåndtering
 • Krisehåndtering
 • Vold og trusler
 • Omstilling og endring
 • Rus og spillavhengighet
 • Bistå bedriftens HMS-aktører (ledere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte, AMU)

 Kontakt oss for mer informasjon

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Vi er storfornøyd med alle de tjenestene som Bedriftshelsetjenesten Innlandet leverer. Dere har et godt omdømme blant våre ledere i kommunen og vi er alltid trygg på hva vi kan forvente av dere. 

Vi er spesielt fornøyd med den høye fagligheten til de ansatte ved Bedriftshelsetjenesten Innlandet, samt deres evne til å tilpasse seg kommunens behov.

 

Bente Indergård, Tjenesteleder for Fellestjenesten ved Ringebu kommune