Bistand i forbindelse med det mellommenneskelige og sosiale samspillet på arbeidsplassen.

 • Lederveiledning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Veiledning i utarbeiding av interne retningslinjer og prosedyrer, eksempelvis avvik, klager og varsling
 • Konflikt- og konflikthåndtering
 • Mobbing/trakasering
 • Stresshåndtering
 • Krisehåndtering
 • Vold og trusler
 • Omstilling og endring
 • Rus og spillavhengighet
 • Bistå bedriftens HMS-aktører (ledere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte, AMU)

 Kontakt oss for mer informasjon

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

"Vi er veldig godt fornøyd med servicen og kvaliteten på de arbeidene som
Bedriftshelsetjenesten utfører for oss."

Arne Albrigtsen, Driftssjef ved Smedvig Eiendom as