Identifisere de ulike faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi helseskader på kort eller lang sikt. Vurdere sannsynlighet og konsekvens av disse og bistå bedriften med målrettede tiltak for å redusere risiko.


Risikovurdering kan eksempelvis omhandle følgende arbeidsmiljøfaktorer:

  • Ergonomiske
  • Organisatoriske
  • Psykososiale
  • Fysiske
  • Kjemiske
  • Biologiske

Kontakt oss for mer informasjon.

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Gode samarbeidspartnere på alle hold - fortsett den gode jobben

Hege Smedbakken, HR-sjef ved Studentsamskipnaden i Hedmark