Bedriftshelsetjenestens ansatte har bred erfaring knyttet til ledelse og organsering av ulike virksomheter. Vi har god kjennskap til arbeidslivets spilleregler, herunder hvilke lover og regler som gjelder, hvilke roller, plikter og ansvar den enkelte har, og hvordan ulike utfordringer i arbeidsmiljøet bør håndteres.

Vi kan tilby bedriften kartlegginger av arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet for å få fram de utfordringene bedriften har. Dette gjøres i form kvantitative spørreskjemabaserte intervjuer og/eller dybdeintervjuer med de ansatte.

Vi tilbyr prosessmesssig veiledning i endrings- og omstillingsprosesser, og i forhold til håndtering av ulike personalsaker, og generelt i forhold til arbeidslivets spilleregler. Veiledningen kan foregå som individuell lederveiledning, gruppevis eller i form av kurs for ledergrupper eller ansatte.

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Vi er storfornøyd med alle de tjenestene som Bedriftshelsetjenesten Innlandet leverer. Dere har et godt omdømme blant våre ledere i kommunen og vi er alltid trygg på hva vi kan forvente av dere. 

Vi er spesielt fornøyd med den høye fagligheten til de ansatte ved Bedriftshelsetjenesten Innlandet, samt deres evne til å tilpasse seg kommunens behov.

 

Bente Indergård, Tjenesteleder for Fellestjenesten ved Ringebu kommune