Vurdering og samtaler med arbeidstakere, med fokus på utstyr og arbeidsvaner.

Bistå med kartlegging av risikomomenter i arbeidsmiljøet

Kartlegging, vurdering og rådgivning av psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen.

Kartlegging, vurdering og rådgivning av fysiske arbeidsmiljøfaktorer.

Målrettede undersøkelser for yrkesgrupper utsatt for særlig helserisiko i arbeidet.

Veiledning i forhold til å forebygge eller følge opp sykefravær, samt tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte.

Vi tilbyr et variert utvalg av både bedriftsinterne og åpne HMS-kurs.

Individuelle konsultasjoner hos lege, samtaleterapeut, fysioterapeut eller annet fagpersonell. Undersøkelser vedrørende arbeidsrelaterte plager. Veiledning i forhold til å mestre en belastende livs- og/eller arbeidssituasjon.

Lederveiledning og bistand i organisatoriske prosesser. Arbeidslivets spilleregler. Prosessmessig veiledning i omstillings- og personalsaker. Kartlegginger av arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet.

Rådgivning ved oppbygging og revisjon av HMS-systemer.

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

"Vi er veldig godt fornøyd med servicen og kvaliteten på de arbeidene som
Bedriftshelsetjenesten utfører for oss."

Arne Albrigtsen, Driftssjef ved Smedvig Eiendom as