I lys av pågående utbrudd av COVID-19 i Norge, har vi utarbeidet beredskapsplaner med mål om å i størst mulig grad sikre kontinuitet i viktige leveranser til tross for potensielt høyt personellfravær. Vi kan få en situasjon der både pasienter, ansatte i de virksomhetene vi leverer bedriftshelsetjeneste til og våre behandlere/HMS rådgivere potensielt kan settes i karantene og bli forhindret fra å møte til avtalt tid/på arbeid.

Vi får nå mange henvendelser fra medlemmer og virksomheter om hvordan vi håndterer Korona og hva vi gir av råd, og sender/ legger derfor ut sentral informasjon fra vår side, og vi bistår våre kunder som har behov for veiledning så langt kapasiteten vår rekker.

Vi følger de retningslinjene som Folkehelseinstituttet til enhver tid oppdater og har iverksatt forholdsregler internt for å bidra det vi kan for å unngå smittespredning, samt å sikre at vi har kapasitet til å bistå.

Våre lokasjoner har generelt god hygiene og godt renhold, men vi har i tillegg innskjerpet alt av renhold og tørker av alle kontaktflater flere ganger hver dag, og har fullt smittevernutstyr i våre medisinske klinikker.

Hvis du har mistanke om luftveisinfeksjon, ber vi deg om å ringe oss og ikke komme til våre lokasjoner. Vi vil avklare eventuell testing med kommuneoverlegen.

Her finner du rådene fra FHI: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Hvordan kan jeg unngå smitte?

 • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer som hoster.
 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Desinfeksjonsmidler med alkohol ødelegger viruset.
 • Personer med alvorlig sykdom bør unngå å komme i fysisk kontakt med personer som har vært i områder med smitte de siste to ukene. Da bør man bruke telefon eller internett.
  Hvis det er mer enn to uker siden de kom hjem og de ikke har symptomer som hoste, tungpustethet eller feber er det trygt å besøke hverandre.

For virksomhetene er det mange spørsmål om hva som kan gjøres for å sikre drift av virksomheten. Arbeidsgiver i den enkelte virksomhet har ansvar for å planlegge og vurdere tiltak som anses nødvendige ved utbrudd avviruset og gjøre gode risikovurderinger knyttet til ulike aktiviteter (eksempelvis konferanser, kursgjennomføringer, samlinger og reisevirksomhet). Bedriftene har selv ansvar for dette arbeidet, men vi kan jo bistå dere dersom dere ønsker.

Bedriftene (der hvor det er aktuelt), bør også identifisere driftskritisk personale og oppfordre til å gjøre ekstra risikovurderinger knyttet til dem og deres arbeid. Det kan oppfordres til bruk av videokonferanser, telefonmøter og hjemmekontorløsninger.
Bedriftene kan selv sette strenge føringer for dette med reiser, både jobb og privat.
Forberedende tiltak bør derfor planlegges eller settes i verk.

Råd om å unngå reiser til områder med utbredt smittespredning

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge. Dette er et viktig solidaritetsprosjekt.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder med utbredt spredning av covid-19. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Forberedelser før en reise

Alle bør sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og få målt temperaturen/sjekket for feber.

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge dersom man blir syk etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

Forebyggende råd på reisen

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Karantebestemmelser

Anbefalingene om karantene ble i helgen utvidet til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Se oppdaterte anbefalinger her:  Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Dersom virksomhetens drift påvirkes negativt av koronaviruset, kan aktuelle tiltak blant annet være følgende:

 • Omdisponering av arbeidstakere. Innenfor en virksomhet kan arbeidstakere omdisponeres til andre arbeidsoppgaver enn de vedkommende utfører til daglig. Slik omdisponering skal i utgangspunktet skje innenfor arbeidsforholdets rammer (ansettelsesavtale, praksis etc.). Dersom situasjonen i virksomheten påvirkes negativt i stor grad, vil rammene for arbeidsgivers styringsrett være noe videre enn normalt.
 • Pålegg av overtidsarbeid innenfor de gjeldende bestemmelser. Arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid dersom behovet skulle tilsi dette, se f eks arbeidsmiljøloven § 10-12, tredje ledd (arbeid for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom).
 • Endring av fastsatt ferie. Arbeidsgiver kan endre ferien på grunn av uforutsette hendinger, dersom uforutsette hendinger som skaper vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker.
 • Innvilgelse av velferdspermisjon. Arbeidsgiver kan innvilge søknader om velferdspermisjon dersom det fremstår hensiktsmessig, f eks ved stengning av skoler/barnehager og derav følgende omsorgsforpliktelser.
 • Pålegge syke arbeidstakere å gå hjem. Den enkelte arbeidsgiver har adgang til å pålegge ansatte med symptomer på sykdom eller med familiemedlemmer med symptomer til ikke å møte frem på arbeidsstedet i en eventuell karanteneperiode, eventuelt be vedkommende gå hjem fra arbeidet. Mange ansatte har i dag god mulighet til å jobbe fra hjemmekontor.
 • Midlertidige ansettelser. Arbeidsgiver kan vurdere å inngå midlertidige ansettelser for å dekke opp fravær, jf. aml. §14-9, a) eller b).
 • Permittering. Arbeidsgiver kan gjennomføre permitteringer når «saklig grunn gjør det nødvendig for virksomheten», jf. Hovedavtalen § 18. Dersom virksomhetens drift påvirkes negativt som følge av koronaviruset, kan dette utgjøre «saklig grunn». Dette må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. For øvrig viser vi til reglene for permittering i Hovedavtalen § 18 – § 24.

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

HMS- rådgiver/ Bedriftssykepleier i inntil 100% fast stilling Otta/ Gudbrandsdalen

Vi har nå ledig en fast stilling som HMS- rådgiver/ bedriftssykepleier i region Oppland, med arbeid fortrinnsvis i Nord- og Midt- Gudbrandsdalen.


Tiltredelse ønskes så snart som mulig.   

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettede arbeidshelseundersøkelser.
 • Vaksinasjoner, blodprøver, rekvirering av analyser.
 • Kontaktperson for tilknyttede virksomheter, med ansvar for egen kundeportefølje.
 • Generell faglig rådgivning og veiledning vedrørende arbeidsmiljø. Kople på de riktige ressursene fra bedriftshelsetjenesten ved ulike problemstillinger.
 • Andre relevante oppgaver som HMS- rådgiver.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier. Annen helsefaglig bakgrunn kan vurderes.
 • Relevant yrkeserfaring, gjerne med erfaring eller interesse for bedriftshelsetjeneste.
 • Ønskelig med kompetanse/ erfaring i å holde kurs og undervise, f eks i førstehjelp.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig.
 • God evne til å kommunisere med kunder både muntlig og skriftlig.

Hvem er du?
Vår nye kollega har stor interesse for arbeid og helse, og har et helhetlig syn på helse. Du er god i medmenneskelige relasjoner og kommuniserer tydelig og forståelig med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.  

Du er svært selvstendig og evner å styre egen arbeidshverdag på en strukturert, målrettet og effektiv måte.
Du trives med en aktiv og variert hverdag, og liker å reise rundt til alle våre ulike kunder.

Du er fleksibel, liker å arbeide med alle typer mennesker, er god på teamarbeid og har høy arbeidskapasitet 

Du ønsker å tilegne deg ny og nødvendig kunnskap.

Vi tilbyr:
Vår nye kollega vil inngå i Region Oppland, og vil være tilknyttet faggruppen for arbeidsmedisin.

En spennende stilling med faglige utfordringer og stor grad av selvstendighet.

Tilhørighet og deltakelse i et spennende og kompetent arbeidsmiljø i en virksomhet i utvikling.

Konkurransedyktige betingelser.
God opplæring vil bli gitt.

Søkere må ha førerkort og disponere egen bil. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om stillingen!

 

 

Kontaktperson

 

Gunnar Vestad, regionleder Oppland, tlf 91585563      

SØKNADSFRIST 25. JULI

Søknad sendes på epost til gunnar.vestad@frisk-helse.no